Elinvoimaa sähköstä.

Mieluummin omaa kuin vierasta energiaa. Suunnittelemme Sonkajärvelle tuulipuistoa, jolla on tärkeä tehtävä. Tuotamme suomalaisille kodeille ja teollisuudelle edullista sähköä paikallisia ihmisiä ja luontoa kunnioittaen.

24-32
Tuulivoimaloiden määrä (alustavasti)
144–320
Voimaloiden teho yhteensä, MW
2027
Tuotannon suunniteltu aloitus

Näin hanke etenee

2021–2022
Hankkeen valmistelu
10/2022
Kaavoitusaloitteen hyväksyminen
11/2022
Hankkeen esittely paikallisille asukkaille
2023
Ympäristövaikutusten arviointiprosessin aloitus
9/2023
YVA-ohjelma nähtävillä
6/2024
YVA-selostus nähtävillä
6/2024
Kaavaluonnos nähtävillä
Kaavaehdotus
+ 1 vuosi (kaavoituksen valmistumisesta)
Hankkeen valmistelu rakentamisvalmiuteen
Rakennusluvat
+ 2-3 vuotta (kaavoituksen valmistumisesta)
Rakentaminen
Sähköntuotanto alkaa

Kuuntelemme ja parannamme.

Minimoimme tuulivoiman haitat ja maksimoimme hyödyt. Vastaamme puheluihin, kuuntelemme ja parannamme suunnitelmia. Te olitte täällä ensin – näin ajattelemme. Pitkä kokemus energia-alalta takaa sen, että asiat sujuvat ja työt etenevät.

Tuulipuistot tuovat kuntiin elinvoimaa, koska ne tuovat töitä yrittäjille ja tuottavat kiinteistöveroja. Lisäksi tuulivoima on kotimaista energiaa, joka edistää vihreää siirtymää.

Kunnanjohtaja Simo Mäkinen, Sonkajärvi

Jokainen kysymys on tärkeä ja se, että niihin löytyy vastaus. Jos joku asia mietityttää, siitä kannattaa kysyä. Mikään kysymys ei ole liian pieni. 

Suunnittelupäällikkö, FT Timo Korkalainen, Sweco

Energiaomavaraisuus on tärkeää. Haluamme olla mukana tukemassa Suomen riip­pumattomuutta energiantuotannossa. Sen merki­tys korostuu, jos sähkönkulutus kasvaa ennustei­den mukaisesti.

Tuulivoimapäällikkö Paula Mäki, Tornator

Hanketta suunnitellaan tiiviisti yhdessä Sonkajärven kunnan ja kuntalaisten kanssa. Jos sinulla on kysyttävää, voit soittaa suoraan minulle. Vastaan mielelläni tai soitan mahdollisimman pian takaisin.

Toimitusjohtaja Tomi Mäkipelto, Pohjan Voima

lisätietoja

Tomi Mäkipelto
Toimitusjohtaja
050 370 4092
tomi.makipelto@pohjanvoima.fi

Sami Merelä
Projektipäällikkö
050 911 8369
sami.merela@pohjanvoima.fi

Hankealueen sijainti

Hyödymme yhdessä.

Kun rakentaminen alkaa, mahdollisimman suuri osa työstä ohjataan paikallisille yrityksille. Honkamäki-Viidankankaan tuulipuisto tuottaa tuloja myös maanomistajille ja verotuloja Sonkajärven kunnalle pitkälle tulevaisuuteen.