Hankkeen takana

Honkamäki-Viidankankaan tuulipuiston toteuttavat yhteistyössä suomalainen energiayhtiö Pohjan Voima ja Tornator. Tornator on merkittävä maanomistaja alueella.

Jalat maassa. Järkevästi.

Avaamme suomalaisille kodeille ja teollisuudelle uusia paikallisia ja vähäpäästöisiä energianlähteitä, jotka eivät ehdy koskaan. Pidämme omalta osaltamme huolen siitä, että Suomi saavuttaa energiaomavaraisuuden mahdollisimman järkevällä tavalla.

Pohjan Voima

Pohjan Voima on suomalainen energiayhtiö, joka kehittää ja rakentaa edullista uusiutuvaa sähköntuotantoa Suomeen. Pohjan Voiman tavoitteena on toteuttaa tuuli- ja aurinkopuistoja, jotka sopivat paikalliseen ympäristöön mahdollisimman hyvin.

Pohjan Voiman strateginen kumppani on ruotsalainen pörssiyhtiö Arise, joka omistaa Pohjan Voiman yhdessä vakuutusyhtiö LähiTapiolan ja toimivan johdon kanssa.

Kun onnistumme työssämme, hajautamme uuden ajan energian paikallisten ihmisten, yritysten ja kuntien elinvoimaksi.

Toimitusjohtaja Tomi Mäkipelto
Pohjan Voima

Tornator

Tornator on johtava kestävään metsätalouteen erikoistunut yhtiö Euroopassa. Se omistaa metsiä Suomen lisäksi Virossa ja Romaniassa. Tuulivoiman rakentamisen mahdollistaminen omille maille on yksi Tornatorin Ilmasto-ohjelman tavoitteista. Emoyhtiön omistajat ovat suomalaisia, pääosin institutionaalisia sijoittajia. Tornatorin missio on luoda kestävää hyvinvointia metsästä.

Hanke tukee hienosti Tornatorin ilmasto-ohjelmaa. Tavoitteena on tuulivoimatuotannon merkittävä lisäys yhtiön mailla vuoteen 2030 mennessä.

Talousjohtaja Antti Siirtola
Tornator