19.10.2022

Pohjan Voima suunnittelee tuulipuistoa Sonkajärvelle yhteistyössä Tornatorin kanssa

Sonkajärven kunnanhallitus käsittelee kaavoitusaloitetta maanantaina.

Suomalainen energiayhtiö Pohjan Voima ja Tornator ovat aloittaneet tuulipuiston hankesuunnittelun Honkamäen ja Viidankankaan alueelle. Hankkeessa on yhdistetty Viidankankaan alue, josta Pohjan Voima jätti kaavoitusaloitteen Sonkajärven kunnalle syyskuussa, sekä viereinen Honkamäen alue. Tornator on merkittävä maanomistaja hankealueella.

”Yhdessä Tornatorin kanssa päädyimme tutkimaan tuulivoima-aluetta yhtenä kokonaisuutena. Isompi alue mahdollistaa tuulivoimaloiden sijoittelun kokonaisuuden kannalta parhaalla tavalla”, kertoo Pohjan Voiman toimitusjohtaja Tomi Mäkipelto.

Honkamäen ja Viidankankaan alue on merkitty tuulienergialle soveltuvaksi alueeksi Pohjois-Savon maakuntakaavaluonnokseen. Maakuntakaava ohjaa seudullisesti merkittävien tuulipuistojen rakentamista alueille, jotka ovat teknisesti toteuttamiskelpoisia ja riittävän kaukana asutuksesta ja tärkeistä luontokohteista.

”Alue vaikuttaa sopivan hyvin tuulivoimalle, mikä on todettu myös maakuntaliiton selvityksissä. Olemme hankkeen kanssa kuitenkin vasta alkuvaiheessa ja nyt ryhdymme selvittämään asiaa tarkemmin.”

Sonkajärven kunnanhallitus käsittelee hanketta koskevaa kaavoitusaloitetta maanantaina 24.10.2022.

Pohjan Voima järjestää kaikille avoimen esittelytilaisuuden hankkeesta Sukevan kyläkeskuksessa torstaina 3.11. klo 17. Tilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteydellä. Ohjeet osallistumisesta löytyvät hankesivustolta.

”Haluamme keskustella hankkeesta mahdollisimman laajasti sonkajärveläisten kanssa, jotta suunnitelmasta saadaan tehtyä niin hyvä kuin mahdollista. Suunnittelutyö tehdään tiiviissä yhteistyössä kunnan ja kuntalaisten kanssa”, Mäkipelto kertoo.

Honkamäen ja Viidankankaan maasto on pääosin talousmetsää ja suota. Siellä sijaitsee myös turpeen tuotantoalueita. Pohjan Voiman omien selvitysten lisäksi alueelle tehdään ympäristövaikutusten arviointi (YVA), joka käynnistyy loppuvuoden aikana.

Hankealueen merkittävin maanomistaja on Tornator, joka kehittää hanketta yhteistyössä Pohjan Voiman kanssa.

”Hanke tukee hienosti Tornatorin ilmasto-ohjelmaa. Tavoitteena on tuulivoimatuotannon merkittävä lisäys yhtiön mailla vuoteen 2030 mennessä”, sanoo Tornatorin talousjohtaja Antti Siirtola.

Alustavassa suunnitelmassa tuulivoimaloiden määrä on noin kolmekymmentä. Tuulipuistoalueen lopullinen laajuus ja voimaloiden määrä selviävät useamman vuoden kestävän kaavoitus- ja lupaprosessin aikana.

Tuulipuistoa varten tutkittavan alueen alustava pinta-ala on noin 56 neliökilometriä ja voimalat sijoitetaan alueen sisäosiin riittävän etäisyyden päähän asutuksesta. Tuulipuiston alustava kokonaisteho on 220–300 megawattia.

”Yksi tuulivoimala tuottaa sähköä suunnilleen tuhannen sähkölämmitteisen omakotitalon tarpeisiin”, Mäkipelto kertoo.

Tuulienergia on monelle kunnalle tärkeä tulonlähde. Jos Honkamäki-Viidankankaan hanke toteutetaan suunnitellun kokoisena, se toisi Sonkajärven kunnalle kiinteistöverotuloja arviolta noin 0,9 miljoonaa euroa vuodessa. Lisäksi tuulipuiston rakentaminen ja ylläpito työllistää paikallisia yrityksiä.

”Me käytämme paikallisia tekijöitä niin paljon kuin mahdollista. Hankkeen eri vaiheissa tarvitaan monenlaisia urakoitsijoita, jotka pyritään mahdollisuuksien mukaan hankkimaan lähialueilta. Hankkeen edetessä järjestämme tilaisuuden paikallisille yrittäjille, jossa kerromme tarkemmin tuulivoimahankkeen tarpeista ja kartoitamme lähialueiden palvelutarjontaa. Urakoitsijoiden lisäksi kysyntää syntyy myös muun muassa majoitus- ja ravintolapalveluille.”

Tuulivoima on tällä hetkellä edullisin tapa tuottaa sähköä, joten tuulipuistojen edistäminen auttaa pitämään suomalaisten sähkölaskut kurissa. Lisäksi kotimainen sähkö vähentää riippuvuutta tuontienergiasta.

Pohjois-Savon maakuntakaavaan on merkitty yhteensä 24 potentiaalista tuulipuistoaluetta, joihin voisi sijoittua yhteensä 330 tuulivoimalaa tämän ja seuraavan vuosikymmenen aikana.

Pohjan Voima lyhyesti
Pohjan Voima on suomalaisessa omistuksessa oleva energiayhtiö, jonka omistajiin ja rahoittajiin kuuluu muun muassa LähiTapiola. Pohjan Voiman tavoitteena on rakentaa itse kehittämänsä hankkeet ja jäädä operoimaan sähköntuotantoa. Tuulivoiman ohella yritys suunnittelee ja toteuttaa aurinkovoimahankkeita.

Tornator lyhyesti
Tornator on johtava kestävään metsätalouteen erikoistunut yhtiö Euroopassa. Se omistaa metsiä Suomen lisäksi Virossa ja Romaniassa. Tuulivoiman rakentamisen mahdollistaminen omille maille on yksi Tornatorin Ilmasto-ohjelman tavoitteista. Emoyhtiön omistajat ovat suomalaisia, pääosin institutionaalisia sijoittajia. Tornatorin missio on luoda kestävää hyvinvointia metsästä.

LISÄTIEDOT

Tomi Mäkipelto
Toimitusjohtaja, Pohjan Voima Oy
+358 50 370 4092
tomi.makipelto@pohjanvoima.fi

26.2.2024

Asukaskysely nyt avoinna

Honkamäki-Viidankankaan tuulipuiston YVA-menettely etenee. Sen tarkoituksena on arvioida perusteellisesti hankkeen mahdollisia vaikutuksia. Osana YVA-menettelyä järjestetään asukaskysely, jonka avulla saadaan tietoa…

23.11.2023

Vinkit ja tiedot kirjataan talteen

”Mikään kysymys ei ole liian pieni tai tyhmä”, sanoo Swecon suunnittelupäällikkö Timo Korkalainen. Tapaamiset paikallisten ihmisten kanssa ja ylei­sötilaisuudet ovat…

23.11.2023

Tuulipuiston suunnitelmat kiinnostivat

Lähes sata henkilöä tutustui tuulipuistohankkeen suunnitelmiin Sukevalla. Kunnanjohtaja Simo Mäkinen rohkaisi avoimeen keskusteluun. Satakunta ihmistä oli kerääntynyt Sukevan kyläkes­kukseen tutustumaan…