26.2.2024

Asukaskysely nyt avoinna

Honkamäki-Viidankankaan tuulipuiston YVA-menettely etenee. Sen tarkoituksena on arvioida perusteellisesti hankkeen mahdollisia vaikutuksia.

Osana YVA-menettelyä järjestetään asukaskysely, jonka avulla saadaan tietoa hankealueen nykykäytöstä sekä lähialueen asukkaiden, maanomistajien ja muiden asiasta kiinnostuneiden näkemyksistä. Kysely on nyt avoinna, ja se löytyy täältä.

Kysely on avoinna kaikille, jotka haluavat kertoa mielipiteensä hankkeesta ja siihen liittyvistä asioista. Kaikki vastaukset ovat hankkeen suunnittelun ja kehittämisen kannalta arvokkaita. Vastausaikaa on 17.3.2024 saakka.

Kyselyn voi täyttää tietokoneella tai kännykällä, mutta suosittelemme kyselyyn vastaamista tietokoneella, sillä esitettyjen karttojen ja havainnekuvien tarkastelu on helpompaa suuremmalta näytöltä. Mikäli haluatte vastata kyselyyn mieluummin postitse lähetettävällä paperilomakkeella, sen saa hankkeen YVA-konsultilta (joona.jalava@sweco.fi).

Saadut vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja niistä kootaan yhteenveto, jota hyödynnetään YVA-menettelyssä. YVAn tavoitteena on tuottaa tietoa päätöksenteon perustaksi eikä siinä tehdä hanketta koskevia päätöksiä.

Pohjan Voima suunnittelee tuulipuistoa Pohjois-Savoon Sonkajärven Honkamäen ja Viidankankaan alueille. Hankealueelta on matkaa Sonkajärven keskustaan noin 10 kilometriä, Vieremän keskustaan noin 22 kilometriä ja Iisalmen keskustaan yli 20 kilometriä. Lähin taajama on Sukeva, joka sijaitsee hankealueen luoteispuolella noin neljän kilometrin päässä.

Lisätiedot

Kaavoitusarkkitehti Sanukka Lehtiö
Sweco Finland
+358 50 3161 277
sanukka.lehtio@sweco.fi

Toimitusjohtaja Tomi Mäkipelto
Pohjan Voima
+358 50 370 4092
tomi.makipelto@pohjanvoima.fi

23.11.2023

Vinkit ja tiedot kirjataan talteen

”Mikään kysymys ei ole liian pieni tai tyhmä”, sanoo Swecon suunnittelupäällikkö Timo Korkalainen. Tapaamiset paikallisten ihmisten kanssa ja ylei­sötilaisuudet ovat…

23.11.2023

Tuulipuiston suunnitelmat kiinnostivat

Lähes sata henkilöä tutustui tuulipuistohankkeen suunnitelmiin Sukevalla. Kunnanjohtaja Simo Mäkinen rohkaisi avoimeen keskusteluun. Satakunta ihmistä oli kerääntynyt Sukevan kyläkes­kukseen tutustumaan…

23.11.2023

Tuulivoima täydentää metsän muuta käyttöä

Tornator on Suomen suurin yksityinen maanomistaja, joka kehittää ja mahdollistaa maillaan uusiutuvan energian hankkeita. Se kehittää Honkamäki-Viidankankaan tuulipuistoa yhdessä Pohjan…