23.11.2023

Tuulivoima täydentää metsän muuta käyttöä

Tornator on Suomen suurin yksityinen maanomistaja, joka kehittää ja mahdollistaa maillaan uusiutuvan energian hankkeita. Se kehittää Honkamäki-Viidankankaan tuulipuistoa yhdessä Pohjan Voiman kanssa – sekä omistaa alueelta merkittävästi maata.

”Tuulivoima on tapa hyödyntää meidän maa­alueitamme aiempaa monipuolisemmin”, kertoo tuulivoimapäällikkö Paula Mäki. Torna­torin ydintoimintaa on metsätalous, mutta tuuli­voima on hyvin sovitettavissa siihen.

”Näppituntuma on, että tuulipuiston alueella noin kaksi prosenttia maa-­alueesta tarvitaan voimaloiden, teiden ja sähkölinjojen käyttöön. Muuta aluetta voidaan käyttää entiseen tapaan.”

Tornatorin ilmasto­-ohjelmassa on määritelty, että yrityksellä on vuoteen 2030 loppuun men­nessä maillaan yhteensä sata uutta tuulivoimalaa, joiden teho on 600 MW. Uusiutuvat energialähteet ovat ilmastonmuutoksen kannalta tärkeitä.

”Energiaomavaraisuus on myös tärkeä arvo. Haluamme olla mukana tukemassa Suomen riip­pumattomuutta energiantuotannossa. Sen merki­tys korostuu, jos sähkönkulutus kasvaa ennustei­den mukaisesti.”

Tuulivoimapäällikkö Mäen työhön kuuluu tuulivoimalle sopivien alueiden käyminen läpi ja esiselvitysten tekeminen. Hän näkee potentiaalia erityisesti Itä-­Suomessa, koska siellä ei tuulivoi­maa vielä ole. Siksi Honkamäki­-Viidankankaan tuulipuistohanke on erityisen kiinnostava.

”Tuulivoima on yhteiskunnan ja ympäristön kannalta hyvä asia. Se motivoi minua, kun voin omalla työlläni vaikuttaa siihen, että Suomeen saadaan lisää uusiutuvaa energiaa.”

26.2.2024

Asukaskysely nyt avoinna

Honkamäki-Viidankankaan tuulipuiston YVA-menettely etenee. Sen tarkoituksena on arvioida perusteellisesti hankkeen mahdollisia vaikutuksia. Osana YVA-menettelyä järjestetään asukaskysely, jonka avulla saadaan tietoa…

23.11.2023

Vinkit ja tiedot kirjataan talteen

”Mikään kysymys ei ole liian pieni tai tyhmä”, sanoo Swecon suunnittelupäällikkö Timo Korkalainen. Tapaamiset paikallisten ihmisten kanssa ja ylei­sötilaisuudet ovat…

23.11.2023

Tuulipuiston suunnitelmat kiinnostivat

Lähes sata henkilöä tutustui tuulipuistohankkeen suunnitelmiin Sukevalla. Kunnanjohtaja Simo Mäkinen rohkaisi avoimeen keskusteluun. Satakunta ihmistä oli kerääntynyt Sukevan kyläkes­kukseen tutustumaan…