23.11.2023

Vinkit ja tiedot kirjataan talteen

”Mikään kysymys ei ole liian pieni tai tyhmä”, sanoo Swecon suunnittelupäällikkö Timo Korkalainen.

Tapaamiset paikallisten ihmisten kanssa ja ylei­sötilaisuudet ovat YVA-­konsulteille tärkeitä, sillä niissä tulee usein esille asioita joita ei virallisista lähteistä löydy.

”On täysin luonnollista, että paikalliset ihmiset tun­tevat kotiseutunsa meitä paremmin. Joku saattaa tietää harvinaisen linnun pesäpaikan tai perimätietona kulkee tieto jostain meille vieraasta kulttuurihistoriallisesta kohteesta. Ne ovat arvokkaita tietoja”, kertoo suunnitte­lupäällikkö, FT Timo Korkalainen Swecolta.

Parhaat keskustelut käydään Korkalaisen mielestä yleensä virallisen tilaisuuden jälkeen, kun ihmiset jäävät juttelemaan epävirallisemmin. Kaikki vinkit ja tiedot kirjoitetaan muistiin, selvitetään ja otetaan tarpeen mukaan huomioon.

Sonkajärvellä tuulivoima ei ole vielä yhtä tuttu asia kuin esimerkiksi Pohjanmaalla. Siksi kysymyksiä ja epä­tietoisuutta on enemmän.

”Jokainen kysymys on tärkeä ja se, että niihin löytyy vastaus. Jos joku asia mietityttää, siitä kannattaa kysyä. Mikään kysymys ei ole liian pieni tai tyhmä.”

Yleisötilaisuuksissa Timo Korkalaisen tehtävänä on yleensä esitellä YVA­-menettelyä ja sen etenemistä. Yksinkertaistetusti: YVA­-ohjelmassa esitellään asiat, joita selvitetään ja YVA­-selostuksessa esitellään selvitysten tulokset.

Korkalainen kehuu suomalaista lainsäädäntöä, joka vaatii tarkkoja ympäristöselvityksiä.

”Se on minusta hyvä asia, ettei mitään kiviä jätetä kääntämättä ja kaikki asiat selvitetään erittäin huolellisesti.”

Suunnitelmia päivitetään sitä mukaa, kun tiedot alueesta tarkentuvat. Esimerkiksi voimaloiden paikat ovat YVA­-ohjelmavaiheessa alustavia. Selvitysten pohjal­ta tehdään niin sanottu no­zone­-kartta, johon merkitään kaikki ne alueet, joihin voimaloita ei voi rakentaa. Täl­laisia ovat esimerkiksi arvokkaat luontokohteet, metson soidinpaikat tai vaikka muinaismuistokohteet.

”Kartasta näkee yhdellä silmäyksellä paikat, jotka ovat rakentamisen kannalta mahdollisia.”

26.2.2024

Asukaskysely nyt avoinna

Honkamäki-Viidankankaan tuulipuiston YVA-menettely etenee. Sen tarkoituksena on arvioida perusteellisesti hankkeen mahdollisia vaikutuksia. Osana YVA-menettelyä järjestetään asukaskysely, jonka avulla saadaan tietoa…

23.11.2023

Tuulipuiston suunnitelmat kiinnostivat

Lähes sata henkilöä tutustui tuulipuistohankkeen suunnitelmiin Sukevalla. Kunnanjohtaja Simo Mäkinen rohkaisi avoimeen keskusteluun. Satakunta ihmistä oli kerääntynyt Sukevan kyläkes­kukseen tutustumaan…

23.11.2023

Tuulivoima täydentää metsän muuta käyttöä

Tornator on Suomen suurin yksityinen maanomistaja, joka kehittää ja mahdollistaa maillaan uusiutuvan energian hankkeita. Se kehittää Honkamäki-Viidankankaan tuulipuistoa yhdessä Pohjan…