31.8.2023

Vireilletuloilmoitus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu näkyville

Sonkajärven kunnanvaltuusto on käynnistänyt Honkamäki-Viidankankaan tuulivoimaa koskevan osayleiskaavan laatimisen. Hankealue sijaitsee Sonkajärven kunnan pohjoisosassa noin neljän kilometrin etäisyydellä Sukevan taajamasta. Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa Honkamäki-Viidankankaan alueelle enintään 32 tuulivoimalaa käsittävän tuulivoimapuiston rakentaminen.

Osayleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena yleiskaavana, jota voidaan käyttää suoraan rakennusluvan perusteena. Voimaloiden enimmäiskorkeus on 330 metriä ja yksikköteho enintään 14 MW. Tuulivoimalat on tarkoitus yhdistää kantaverkkoon ilmajohtoyhteydellä Iisalmen eteläpuolelle rakennettavalle Fingridin uudelle sähköasemalle

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä 4.9.2023–10.10.2023 välisen ajan Sonkajärven (Lepokankaantie 2) ja Sukevan (Kallentie 2) asiointipisteissä sekä kunnan verkkosivuilla.

Kaavoituksen rinnalla on käynnistynyt tuulivoimapuistoa ja sähkönsiirtoa koskeva YVA-lain mukainen YVA-menettely. YVA-menettelyn arviointiohjelmaa ja kaavoitusta käsittelevä yhteinen ja avoin yleisötilaisuus järjestetään maanantaina 11.9.2023 klo 17–19 yleisötilaisuus Sukevan kyläkeskuksessa.

31.8.2023

Kutsu yleisötilaisuuteen 11.9.2023

Sonkajärven kunta järjestää kaikille avoimen yleisötilaisuuden Honkamäki-Viidankankaan tuulipuistohankkeesta maanantaina 11.9. klo 17-19. Lämpimästi tervetuloa mukaan! Yleisötilaisuus järjestetään Sukevan kyläkeskuksessa, Matarantie…

31.8.2023

YVA-ohjelma on nähtävillä

Suomalainen energiayhtiö Pohjan Voima ja Tornator suunnittelevat tuulipuiston rakentamista Sonkajärven kunnan pohjoisosaan. Suunniteltu Honkamäki-Viidankankaan tuulipuisto sijaitsee noin 10 kilometrin päässä…

19.10.2022

Pohjan Voima suunnittelee tuulipuistoa Sonkajärvelle yhteistyössä Tornatorin kanssa

Sonkajärven kunnanhallitus käsittelee kaavoitusaloitetta maanantaina. Suomalainen energiayhtiö Pohjan Voima ja Tornator ovat aloittaneet tuulipuiston hankesuunnittelun Honkamäen ja Viidankankaan alueelle. Hankkeessa…