31.8.2023

Vireilletuloilmoitus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu näkyville

Sonkajärven kunnanvaltuusto on käynnistänyt Honkamäki-Viidankankaan tuulivoimaa koskevan osayleiskaavan laatimisen. Hankealue sijaitsee Sonkajärven kunnan pohjoisosassa noin neljän kilometrin etäisyydellä Sukevan taajamasta. Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa Honkamäki-Viidankankaan alueelle enintään 32 tuulivoimalaa käsittävän tuulivoimapuiston rakentaminen.

Osayleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena yleiskaavana, jota voidaan käyttää suoraan rakennusluvan perusteena. Voimaloiden enimmäiskorkeus on 330 metriä ja yksikköteho enintään 14 MW. Tuulivoimalat on tarkoitus yhdistää kantaverkkoon ilmajohtoyhteydellä Iisalmen eteläpuolelle rakennettavalle Fingridin uudelle sähköasemalle

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä 4.9.2023–10.10.2023 välisen ajan Sonkajärven (Lepokankaantie 2) ja Sukevan (Kallentie 2) asiointipisteissä sekä kunnan verkkosivuilla.

Kaavoituksen rinnalla on käynnistynyt tuulivoimapuistoa ja sähkönsiirtoa koskeva YVA-lain mukainen YVA-menettely. YVA-menettelyn arviointiohjelmaa ja kaavoitusta käsittelevä yhteinen ja avoin yleisötilaisuus järjestetään maanantaina 11.9.2023 klo 17–19 yleisötilaisuus Sukevan kyläkeskuksessa.

26.2.2024

Asukaskysely nyt avoinna

Honkamäki-Viidankankaan tuulipuiston YVA-menettely etenee. Sen tarkoituksena on arvioida perusteellisesti hankkeen mahdollisia vaikutuksia. Osana YVA-menettelyä järjestetään asukaskysely, jonka avulla saadaan tietoa…

23.11.2023

Vinkit ja tiedot kirjataan talteen

”Mikään kysymys ei ole liian pieni tai tyhmä”, sanoo Swecon suunnittelupäällikkö Timo Korkalainen. Tapaamiset paikallisten ihmisten kanssa ja ylei­sötilaisuudet ovat…

23.11.2023

Tuulipuiston suunnitelmat kiinnostivat

Lähes sata henkilöä tutustui tuulipuistohankkeen suunnitelmiin Sukevalla. Kunnanjohtaja Simo Mäkinen rohkaisi avoimeen keskusteluun. Satakunta ihmistä oli kerääntynyt Sukevan kyläkes­kukseen tutustumaan…